Monday 20th of September 2021 01:52:47 AM GMT

LANGUAGE - TAMIL
-
புளியம்பொக்கனை நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில்  பாதுகாப்புபடையினரின் பணிப்பாளர் வழிபாடு!

புளியம்பொக்கனை நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் பாதுகாப்புபடையினரின் பணிப்பாளர் வழிபாடு!


புளியம்பொக்கனை நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் பாதுகாப்புபடையினரின் பணிப்பாளர் மேஜர் ஜெனரால் என் ரஞ்சன் லமாஹேவகே விசேடவழிபாடுகளில் கலந்துகொண்டார்.

கிளிநொச்சி கரைச்சி புளியம்பொக்கனை நாகதம்பிரான் ஆலய வழிபாட்டில் நேற்றையதினம்14.09.2021 இலங்கை சிவில் பாதுகாப்புபடையினரின் பணிப்பாளர் மேஜர் ஜெனரால் என் ரஞ்சன் லமாஹேவகே விசேடவழிபாடுகளில் கலந்துகொண்டார்.

நேற்று கிளிநொச்சி விஜயம் மேற்கொண்ட அவர் இன்றைய தினம் இவ்வாறு வழிபாட்டில் ஈடுட்டார்.


Category: உள்ளூர, புதிது
Tags: இலங்கைபிந்திய செய்திகள்

BABY NAMES

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

READ MORE