Thursday 20th of January 2022 08:22:45 AM GMT

LANGUAGE - TAMIL
-
மீரிகமயில் இருந்து குருணாகல் வரையான அதிவேக நெடுஞ்சாலை திறந்து வைப்பு!

மீரிகமயில் இருந்து குருணாகல் வரையான அதிவேக நெடுஞ்சாலை திறந்து வைப்பு!


மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் மீரிகமயில் இருந்து குருணாகல் வரையான பகுதி ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்க்ஷ, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்க்ஷ ஆகியோர் தலைமையில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பகுதி 41 கிலோமீட்டர் தூரங்கொண்டதாகும். இது ஐந்து இடைமாறல் பகுதிகளைக் உள்ளடக்கியதாகும்.

மீரிகம, நாக்கலாகமுவ, தம்பொக்க, குருணாகல், யக்கஹபிட்டிய ஆகிய இடங்களில் இடைமாறல் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சுற்றாடல், சமூக ரீதியான பாதிப்புகளை குறைக்கும் வகையில் இது அமைக்கப்பட்டுள்ளமை சிறப்பம்சமாகும். நான்கு ஒழுங்கைகளை கொண்டதாக இந்த நெடுஞ்சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 4 பில்லியன் ரூபா செலவில் நெடுஞ்சாலையின் இந்தப் பகுதி நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.


Category: செய்திகள், புதிது
Tags: இலங்கை



பிந்திய செய்திகள்

BABY NAMES

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

READ MORE