செய்திகள் - 12/17/17 04:33 CDT

திரை விமர்சனம் - 12/15/17 11:13 CDT

தீ நட்பு - அத்தியாயம் 82

814 - அமரகத் தாற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார் தமரின் தனிமை தலை.

போர்க்களத்தில் கீழே தள்ளி விட்டுத் தப்பித்து ஓடிப்போகும் குதிரையைப் போன்றவர்களின் நட்பைப் பெறுவதைக் காட்டிலும் தனித்து இருப்பது எவ்வளவோ சிறப்புடையதாகும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/15/12 01:28

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 11/26/14 23:46

தமிழ் வானொலிகள்