செய்திகள் - 08/30/16 14:33 CDT

திரை விமர்சனம் - 08/27/16 03:53 CDT

கட்டுரைகள் - 08/30/16 03:33 CDT

கனவு நிலையுரைத்தல் - அத்தியாயம் 122

1211 - காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக் கியாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.

வந்த கனவு காதலர் அனுப்பிய தூதுடன் வந்ததே; அந்தக் கனவுக்குக் கைம்மாறாக என்ன விருந்து படைத்துப் பாராட்டுவது?


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/15/12 01:28

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 13:26

தமிழ் வானொலிகள்