செய்திகள் - 09/18/14 14:13 CDT

திரை விமர்சனம் - 09/16/14 03:33 CDT

சஞ்சிகைகள் - 09/18/14 13:53 CDT

நினைந்தவர் புலம்பல் - அத்தியாயம் 121

1210 - விடாஅது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப் படாஅதி வாழி மதி.

நிலவே! நீ வாழ்க; இணைபிரியாமலிருந்து, பிரிந்து சென்றுள்ள காதலரை நான் என் கண்களால் தேடிக் கண்டுபிடித்திடத் துணையாக நீ மறையாமல் இருப்பாயாக.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 13:26

தமிழ் வானொலிகள்