செய்திகள் - 05/24/18 03:33 CDT

திரை விமர்சனம் - 05/18/18 06:53 CDT

கட்டுரைகள் - 05/24/18 00:13 CDT

நாணுத் துறவுரைத்தல் - அத்தியாயம் 114

1135 - தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு மாலை உழக்கும் துயர்.

மேகலையையும் மெல்லிய வளையலையும் அணிந்த மங்கை மாலை மலரும் நோயான காதலையும், மடலூர்தல் எனும் வேலையையும் எனக்குத் தந்து விட்டாள்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்