செய்திகள் - 03/27/15 14:53 CDT

திரை விமர்சனம் - 03/27/15 13:13 CDT

சஞ்சிகைகள் - 03/27/15 10:13 CDT

மெய்யுணர்தல் - அத்தியாயம் 36

352 - இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள்நீங்கி மாசறு காட்சி யவர்க்கு.

மயக்கம் தெளிந்து மாசற்ற உண்மையை உணர்ந்தால் அறியாமை அகன்று நலம் தோன்றும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்